Text size

Qan yaddaşımızı unutmayaq!

1

Hüquq İnformasiya Mərkəzi

azadliqliar

2008-2013 Dövlət Proqramı

gerb

Elektron kitabxana

Bookmark and Share


A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O P R S Ş T U V Y Z


e book 


A

Abid, Əmin. Secilmiş əsərləri [Text] / Ə. Abid ; tərt., ön söz.müəl. B Əhmədov, bur.məs. Ə. Güləliyev , 2007. - 288 səh.

Ağaoğlu, Əhməd bəy. Seçilmiş əsərləri [Text] / Ə. b Ağaoğlu ; red. A. Rüstəmli ; tərt. V. Quliyev ; ön.söz.müəl. V. Quliyev ; bur.məs Ə. Guləliyev , 2007. - 392 səh.

Andersen, Hans Kristian. Nağıllar [Text] / H. K. Andersen; tərc. M. Rzaquluzadə; bur.məs. Ə. Guləliyev , 2004. - 160 səh.

Araz, Məmməd. Secilmiş əsərləri. [Text]. I cild. / tərt. Y. Qarayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 224 səh.

Araz, Məmməd. Seçilmiş əsərləri. [Text]. II cild / tərt. G. Fətəliqızı, 2004. - 232 səh.

Aristotel. Poetika [Text] / ; bur.məs. Ə. Güləliyev ; tərc. A. Aslanov, 2006. - 120 səh.

 Asiya xalq nağıllarının nağıl və əfsanələri [Text] / tər. Ş. Mirbağırova ;  tər. A. Məmmədov ; tərt.: C. Nağıyev, S. Mustafayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 280 səh.

Axundov, Süleyman Sani. Qorxulu nağıllar [Text] / S.S Axundov ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2005. - 112 səh.

 Axundov, Süleyman Sani. Secilmiş əsərləri [Text] / S. S. Axundov ; red. Ş. Vəliyev ; tərt. N. Vəlixanov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 448 səh. 

Axundzadə, Mirzə Fətəli. Əsərləri [Text] : 3 cilddə. I cild / tərt.,  N. Məmmədov, bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 296 səh

Axundzadə, Mirzə Fətəli. Əsərləri : 3 cilddə. II cild /  tərt. H.  Məmmədzadə ; red. Ə. Mirəhmədov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 376 səh.

Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr [Text] : 2 cilddə.  I cild / tərt.: Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 376 səh. 

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Text] : 2 cilddə. II cild / tərt.: Ə. Axundov, İ. Abbaslı, 2005. - 424 səh.

Azərbaycan bayatıları [Text] / tərt.: B. Abdulla , Q. Babazadə, E. Məmmədli ; ön.söz.müəl. İ. Abbaslı ; red. T. Fərzəliyev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 304 səh. 

Azərbaycan dastanları [Text] : 5 cilddə. I cild / tərt.: M. Təhmasib, Ə. Axundov ; red. M. Qasımlı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 392 səh. 

Azərbaycan dastanları [Text] : 5 cilddə. II cild / tərt. M. Təhmasib ; red. M. Qasımlı, 2005. - 448 səh.

Azərbaycan dastanları [Text] : 5 cilddə. III cild / tərt. Ə. Axundov ; red. M. Qasımlı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 328 səh.

Azərbaycan dastanları [Text] : 5 cilddə. IV cild / tərt. M. Təhmasib ; red. İ. Abbaslı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 464 səh. 

Azərbaycan dastanları [Text] : 5 cilddə. V cild / tərt. Ə. Axundov ; red.: İ. Abbasli, M. Qasımlı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 344 səh.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Text]. I cild / tərt. Ə. Orucov ; red. A. Axundov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 744 səh. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Text] : 4 cilddə. II cild / tərt. B. Abdullayev ; red. A. Axundov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 792 səh.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Text] : 4 cilddə. III cild / tərt. N. Rəhimzadə ; red. A. Axundov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 672 səh.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Text] : 4 cilddə. IV cild / tərt. Ə. Orucov ; red. A. Axundov ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2006. - 712 səh. 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. [Text] / red. Q. Qarannı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 728 səh.

Azərbaycan ekologiyası- 10 ildə [Text] : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2009. - 159 səh.

Azərbaycan etnoqrafiyası [Text] : 3 cilddə. I cild / red. T. Bünyadov, 2007. - 544 səh. 

Azərbaycan etnoqrafiyası [Text] : 3 cilddə. II cild / red. T. Bünyadov ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2007. - 384 səh. 

Azərbaycan etnoqrafiyası [Text] : 3 cilddə. III cild / red. T. Bünyadov, 2007. - 568 səh. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Text] : 3 cilddə. I cild : VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri / red. A. Rüstəm  ; tərt.: Ə. Mirəhmədov, S. Xanbabayeva ; tərc. X. Rza  ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 424 səh. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Text] : 3 cilddə. II cild : XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeri / tərt. C. Qəhrəmanov ; red. A. Dadaşzadə ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 408 səh. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Text] : 3 cilddə. III cild : XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeri / tərt. C. Qəhrəmanov ; red. A. Dadaşzadə ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 456 səh. 

Azərbaycan Milli Qəhrəmanları [Text] : Biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2008. - 233 səh.

Azərbaycan nağılları [Text] : 5 cilddə. I cild / tərt. H. Zeynallı ; red. İ. Abbaslı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 360 səh. 

Azərbaycan nağılları [Text] : 5 cilddə. II cild / tərt. M. Təhmasib ; red. B. Abdulla ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 296 səh.

Azərbaycan nağılları [Text] : 5 cilddə. III cild / tərt. Ə. Axundov ; red. B. Abdulla ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 296 səh. 

Azərbaycan nağılları [Text] : 5 cilddə. IV cild / tərt. Ə. Axundov ; red. B. Abdulla ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 336 səh. 

Azərbaycan nağılları [Text] : 5 cilddə. V cild / tərt. N. Seyidov ; red. B. Abdulla ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 304 səh.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004-cu il tarixli sərəncamı ilə nəєr olunan kitabların biblioqrafik təsviri [Text] / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2009. - 102 səh. 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Text] : (2008-ci ilin 1 martına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) / bur.məs. Ş. Xuduoğlu, 2008. - 308 səh. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Text] : Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının 1 fevral 1999-cu il tarixli, 618-IQ saylı Qanunu ilə təsdiq olunmuş,1 iyul 1999-cu ildən qüvvəyə minmişdir. / bur.məs. Ş. Xuduoğlu, 2003. - 200 səh. 

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə . I cild : (Ən qədimdən -b.e. III əsri) / Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası A.Bakıxanov adına tarix inistutu, 2007. - 520+40 səh.

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə. II cild : III-XIII əsrin Irubu / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına tarix inistutu, 2007. - 608+24 səh. 

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə. III cild : (XIII-XVIII əsrlər) / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına tarix inistutu, 2007. - 592 səh. 

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə. IV cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına tarix inistutu, 2007. - 504 səh.

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə. V cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına tarix institu, 2008. - 696 səh. 

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə. VI cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına tarix inistutu, 2008. - 568 səh. 

Azərbaycan tarixi [Text] : 7 cilddə. VII cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına tarix inistitu, 2008. - 608 səh.

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti [Text] : 2 cilddə. I cild / red. R. Əliyeva ; tərt. T. Baxşıyeva ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2007. - 304 səh. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - 90 [Text] : (1918-1920) Biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2008. - 266 səh.


 

Ağ quş [Text] : Nağıl / red. Ə. Q. Quliyev, 2001. - 12 səh.

urbəyli, Sara. Bakı şəhərinin tarixi [Text] / S. Aşurbəyli ; red. Z. Bünyadov ; tərc. A. Bağırov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 416 səh.

urbəyli, Sara. Şirvanşahlar dövləti / S. Aşurbəyli ; red. E. Məmmədyarova ; tərc. A. Bağırov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 416 səh. 

ıq Alı Əsərləri [Text] / A. Alı ; tərt., on soz.müəl. H. İsmayılov, bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 192 səh.

ıq, Ələsgər. Əsərləri [Text] / Ə. Aşıq ; tərt. İ. Ələsgər ; red. R. Ağayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 400 səh. 
 

 


 

 

B

Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial- iqtisadi inkişafı [Text] / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2009. - 89 səh

Bakıxanov, AbbasquluAğa. Gülüstanirəm [Text] / A. A. Bakıxanov ; red. Ə. Əsədzadə ; bur.məs. V. Bəhmənli, 2010. - 300 səh

Bakıxanov, AbbasquluAğa. Seçilmiş əsərləri [Text] / A. A. Bakıxanov ; tərt. S. Məmmədağa ; red.: Ə. Əhmədov, R. Sultanov, 2005. - 488 səh.

Balasqunlu, Yusif. Qutadqu bilik [Text] / Y. Balasqunlu ; tərc.: K. Vəliyev, R. Əskər, 2006. - 440 səh.

Balzak , Onere de. Seçilmiş əsərləri [Text] / O. D. Balzak  ; bur.məs. Ə. Guləliyev ; tərc. M. Rəfili, 2006. - 408 səh. 

Bayramov, Adilxan. Səməd Vurğun [Text] : Xalq şairi anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur / B. Bayramov. - 316 səh. 

Bayron, Corc Qordan. Seçilmiş əsərləri [Text] / C.Q Bayron ; tərc. N. Gəncəli ; bur. məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 224 səh

Beynəlxalq terrorizm və onun Azərbaycana mənfi təsiri [Text] : metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2009. - 51 səh.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı [Text] : 1992 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2009. - 144 səh

Biritaniya adalarının xalq nağılları [Text] / tər.: Ş. Xəlilli, Z. Səfəroğlu ; red. C. Nağıyev ; bur. məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 376 səh.

Blok, Aleksandr Aleksandroviç. Seçilmiş əsərləri [Text] / A. Blok ; tər. E. Borçalı ; bur. məs. Ə. Güləliyev, 2007. - 144 səh. 

Bualo, Nikola. Poeziya sənəti [Text] / N. Bualo ; tərc., bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 112 səh. 

Bulqakov, Mixail Afanasyeviç. Master və Marqarita [Text] / M. A. Bulqakov ; tərc. S.Budaqlı ; bur. məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 376 səh.

Bərdə və Bərdəlilər [Text] : (Biblioqrafik məlumat kitabı) / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2010. - 448 səh.

 Bərdəi, Şeyx İbrahim Gülşəni. Divan [Text] / Є. İ.G. Bərdəi ; red. S. Ş Bərdəi, Şeyx İbrahim Gülşəni. Divan [Text] / Ş. İ.G. Bərdəi ; red. S. Şıxıyeva ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 416 səh. 


C

Cabbarlı, Cəfər. Əsərləri [Text] : 4 cilddə. I cild / tərt. A. Rüstəmli, 2005. - 328 səh. 

Cabbarlı, Cəfər. Əsərləri [Text] : 4 cilddə. II cild / tərt. A. Rüstəmli, bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 360 səh. 

 Cabbarlı CəfərƏsərləri: 4 cilddə. III cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 368 s.

Cabbarlı, Cəfər. Əsərləri [Text] : 4 cilddə. IV cild / tərt. A. Rüstəmli, bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 288 səh

Cami, Əbdürrəhman. Seçilmiş əsərləri [Text] / Ə. Cami ; tərc.: M. Əlizadə, R. Sultanov, 2004. - 320 səh. 

Cavad, Əhməd. Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı [Text]. Seçilmiş əsərləri / tərt. Ə. Saləddin ; bur.məs. Ə. Güləliyev ; red. R. Ağayev , 2005. - 296 səh. 

Cavid, Hüseyn. Əsərləri [Text] : 5 cilddə. I cild / red. T. Kərimli ; Y. Qarayev ; tərt. T. Cavid, 2005. - 256 səh. 

Cavid, Hüseyn. Əsərləri [Text] : 5 cilddə. II cild / tərt. T. Cavid ; red. T. Kərimli ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 352 səh. 

Cavid, Hüseyn. Əsərləri [Text] : 5 cilddə. III cild / red. T. Kərimli ; tərt. T. Cavid ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 304 səh. 

Cavid, Hüseyn. Əsərləri [Text] : 5 cilddə. IV cild / red. T. Kərimli ; tərt. T. Cavid ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 256 səh. 

Cavid Hüseyn. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. V cild  /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 288 s.

Council of Europe and Azerbaijan [Text] : for peace,securitu and democracy, 2001. - 239 səh. 

Cəfərzadə, Əzizə. Aləmdə səsim var mənim [Text] / Ə Cəfərzadə ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 432 səh. 

Cəlal, Mir. Bibloqrafiya [Text] / M. Cəlal ; tərt. N.P Nağıyeva ; red. M.Ə Vəliyeva, 2006. - 260 səh. 

Cəlal, Mir. Seçilmiş əsərləri [Text]. I və II cildlər / M. Cəlal ; tərt. Y. İsmayılov, 2005. - 384 səh.
  

 

Ç

Çəmənzəminli, Yusif Vəzir. Əsərləri [Text] : 3 cilddə. I cild / red. T. Hüseynoğlu  ; tərt. M. Axundova ; bur. məs U. Rəhimoğlu, 2005. - 360 səh.

Çəmənzəminli, Yusif. Əsərləri [Text] : 3cilddə. II cild / tərt. M. Axundova ; red. T. Hüseynoğlu ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2005. - 664 səh. 

Çəmənzəminli, Yusif Vəzir. Əsərləri [Text] : 3 cilddə. III cild / tərt. T. Hüseynoğlu  ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2005. - 440 səh. 

Çexov, Anton Pavloviç. Seçilmiş əsərləri [Text] / A. P. Çexov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 320 səh.

Çobanzadə, Bəkir. Seçilmiş əsərləri  : V cilddə. I cild / red. A. Babayev  ; bur məs. Ə. Güləliyev , 2007. - 336 səh. 

Çobanzadə, Bəkir. Seçilmiş əsərləri :  V cilddə. II cild / red. A. Babayev  ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2007. - 368səh

Çobanzadə, Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Text] : 5 cilddə. III cild / bur.məs. Ə. Güləliyev, red., , 2007. - 344  səh. 

Çobanzadə, Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Text] : 5 cilddə. IV cild / red. V. Adilov, 2007. - 200 səh. 
D 

Dante, Aliqyeri. İlahi komediya / A. Dante ; tərc. Ə. Kürçaylı ; ön söz.müəl Ə. Ağayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 592 səh.

Dastani- Əhməd Hərami [Text] / tərt. Ə. Səfərli, 2004. - 120 səh. 

Defo, Daniel. Robinzon Kruzo [Text] / D. Defo ; tərc. Ə. Ağayev ; red. R. Salmanova, 2004. - 464 səh.

 Divanbəyoğlu, Abdulla bəy. Seçilmiş əsərləri [Text] / A. Divanbəyoğlu ; tərt., 2006. - 184 səh. 

Dode, Alfons. Taraskonlu Tartarenin Qeyri-Adi macəraları [Text] / A. Dode ; tərc.: Ə. Ağayev, C. Bağır, 2005. - 448 səh.

Dostoyevski Cinayət və cəza / Dostoyevski ; tərt. F.M Dostoyevski ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 560 səh.

Drayzer, Teoder. Kerri bacı [Text] / T. Drayzer ; tərc. C. Bağır ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 472 səh. 

Drayzer, Teodor. Cenni Herhard [Text] / T. Drayzer ; red. R. Ağayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev ; tərc. C Bağır, 2006. - 360 səh. 

Duma, Aleksandr. Üç müşketyor. [Text] / A. Duma ; bur.məs. Ə. Güləliyev ; red. R. Ağayev, 2004. - 600 səh.

Dədə Qurqud dastanı

Dəhləvi, Əmir Xosrov. Şirin və Xosrov [Text] / Ə. X. Dəhləvi ; tərc. A. Sarovlu, 2006. - 248 səh.
 


E

Ekologiya və kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr [Text] : metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2009. - 55 səh. 

Elladanın qəhrəmanları. [Text] / bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 152 səh.

Esxil Secilmiş əsərləri [Text] / Esxil ; tərt. Ə. Sultanlı ; red. T. Novruzov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 200 səh.

Eyvazov, Əli. Bir batalyonun tarixi [Text] : Hadisələr.İnsanlar.Faktlar.(Sənədli povest) / Ə. Eyvazov ; red.: Y. Sadıqlı, X. İsmayılova, 2010. - 240 səh.


 


Ə

Əroğul,Əlisahib. Azərbaycanda erməni-daşnak terrorunun xronologiyası [Text] / Ə. Əroğul, 2009. - 200 səh. 

Əmani, Məhəmməd. Əsərləri [Mətn] / M. Əmani ; tərt. Ə. Səfərli ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2005. - 224 səh.

Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. [Text] : çıxışlar,nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyirminci kitab / bur.məs. R. Mehdiyev, 2007. - 536 səh.

Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir [Text] : çıxışlar,nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar,məruzələr,müraciətlər, fərmanlar. XXI cild / bur. məs. R. Mehdiyev, 2007. - 480 səh.

Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir [Text] :çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr,müraciətlər, fərmanlar. XXII cild / bur.məs. R. Mehdiyev, 2007. - 528 səh.

Əliyev, Fuad. Naxçivan xanlığı [Text] / F. Əliyev ; red., avt. ön.söz.müəl Z Şahverdiyev, bur.məs. Ə Güləliyev, 2007. - 120 səh.

Əfəndiyev, İlyas. Seçilmiş əsərləri [Text] : 3 cilddə. I cild / tərt. Elçin ; red.: V. Bəhmənli, U. Rəhimoğlu ; , 2005. - 280 səh.

Əfəndiyev, İlyas. Seçilmiş əsərləri [Text] : 3cilddə. II cild / tərt. Elçin ; red.: V. Bəhmənli, U. Rəhimoğlu ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2005. - 336 səh.
 F

Fikrət, Tofiq. Seçilmiş əsərləri [Text] / T. Fikrət ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 176 səh. 

Fonvizin, Denis İvanoviç. Seçilmiş əsərləri / D. İ. Fonvizin ; bur.məs. Ə. Guləliyev , 2006. - 160 səh.

 

 

 


Fərəcova, Məlahət. Azərbaycan Qayaüstü İncəsənəti = Rock Art Of Azerbaijan = Наскалъное Исусство Азербайджана / M. Fərəcova, 2009. - 384 səh.


 


 G

Göycek Fatma [Text] : Nağıl / red. Ə. Q. Quliyev, 2001. - 12 səh.

Gülgun, Rəhilə. Göylər adamı [Text] / R. Gülgün ; red. N. Cəfərov, 2008. - 246 səh

Gəncəvi, Məhsəti. Rübailər [Text] / M. Gəncəvi ; tərc. N. Rəfibəyli ; tərt. X. Yusifli, 2004. - 144 səh.

Gəncəvi, Nizami. Leyli və Məcnun. [Text] / N. Gəncəvi ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 288 səh.

Gəncəvi, Nizami. Sirlər Xəzinəsi [Text] / N. Gəncəvi ; tərc. X. R. Ulutürk ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2004. - 264 səh.

Gəncəvi, Nizami. Xosrov və Şirin [Text] / N. Gəncəvi ; tərc. R. Rza ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2004. - 393 səh.

Gəncəvi, Nizami. Yeddi gözəl [Text] / N. Gəncəvi ; tərc. M. Rahim ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2004. - 336 səh.


 


H

Hacıbəyli, Üzeyir. Biblioqrafiya [Text] / Ü. Hacıbəyli ; red. G. Səfərəliyeva ; tərt. H. Haşımova, 2009. - 380 səh

Hacıbəyli, Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Text] : 2 cilddə. II cild / tərt. A. Abasov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 456 səh. 

Hacızadə, Əlibala. Əsərləri [Text] : 10 cilddə. I cild / red. M. Mahmudov, 2004. - 504 səh

Hadi, Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri [Text] / M. Hadi ; tərt.: Ə. Hüseynov, Ə. Mirəhmədov, Ə. Hüseyni ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 464 səh.

Haqverdiyev, Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri [Text] : 2 cilddə. I cild / tərt.,bur. məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 504 səh.

Haqverdiyev, Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri [Text] : 2 cilddə. II cild / tərt. K. Məmmədov , 2005. - 408 səh.

Heyran, Xanım. Seçilmiş əsərləri [Text] / X. Heyran ; tərt.: M. Soltan, Q. Məmmədli ; red. C. Nağıyeva ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 232 səh.

Homer Odisseya [Text] / Homer ; red. R. Ağayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 416 səh.

Homer İliada [Text] / Homer ; tərc. M. Rzaquluzadə ; bur.məs. Ə. Güləliyev , 2004. - 528 səh.

Hüqo, Viktor. Səfillər [Text] : I-II hissə. I-II hissələr / tərc. M. Rəfili ;  bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 648 səh.

Hüseyn, Seyid. Seçilmiş əsərləri [Text] / S. Hüseyn ; red.  N. Qəhrəmanlı, 2006. - 328  səh.

Həbibi Şeirlər [Text] / Həbibi ; tərt. Ə. Məmmədov ; red. A. Paşayeva ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 88 səh.

Həqiqi, Cahanşah. Şeirlər [Text] / C Həqiqi ; red. M. Mailoğlu ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 152 səh.Xİ

İbrahimov, İrşad. Vətəndaş və tarix [Text] / İ. İbrahimov ; red. N. Mikayılov ; bur.məs.: Ə. Məhərrəmov, E. Sahiboğlu, 2005. - 600 səh.

İbsen, Henrik. Seçilmiş əsərləri [Text] / H. İbsen ; tərc. A. Əliyev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 344 səh.

İldırım, Almas. Seçilmiş əsərləri [Text] / A. İldırım ; red. N. Cabbarlı, 2004. - 160 səh.


 


 K

Kafka, Frans. Seçilmiş əsərləri [Text] / F. Kafka ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 360 səh.

Kalankatuklu, Moisey. Albaniya tarixi [Text] / M. Kalankatuklu ; tərc. Z. Bünyadov ; red. M. İsmayılov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 296 səh.

Kazımov , Qəzənfər Şirin oğlu. Müasir Azərbaycan dili. [Text] : Sintaksis. Ali məktəblər üçün dərslik.(Dürdüncü nəşr) / Q. Ş. Kazımov , 2008. - 500 səh.

Keroll, Luis. Alisa möcüzələr ölkəsində,Mauqli,Cəsur Joanın qəribə macəraları [Text] / tərc. A. İbrahimov, 2005. - 448 səh.

Kitabi - Dədə Qorqud. [Text] : Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. / red. T. Hacıyev ; tərt. S. Əlizadə, 2004. - 376 səh.

Köçərli, Firidun Bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı [Text] : 2 cilddə. I cild / tərt. R. Qənbərqızı ; red.: Ə. Mirəhmədov, B. Nəbiyev ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2005. - 560 səh.

Köçərli, Firidun Bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı [Text] : 2 cilddə. II cild / tərt. R. Qəhrəmanqızı; red.: Ə. Mirəhmədov, B. Nəbiyev ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2005. - 464 səh.

Korolenko, Vladimir Qalaktionovic. Seçilmiş əsərləri [Text] / V. Q. Korolenko, 2006. - 304 səh.

Koroğlu [Text] : (Paris nüsxəsi) / bur.məs. Ə. Güləliyev ; red. B. Abdulla, 2005. - 224 səh.

Koster, Şarl De. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi [Text] / Ş. D. Koster ; tərc. B. Musayev; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 656 səh.

Krılov, İvan Andreyeviç. Təmsillər [Text] / İ. A. Krılov ; tərt. T. İbrahimova ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 144 səh.

Kuper,  Ceyms Fenimor. Sonuncu mogikan [Text] / C. F. Kuper ; tərc. Ə. Zeynalov ; red. C. Nağıyev ; red. S. Mustafayev , 2005. - 376 səh.

Kuprin, Aleksandr İvanoviç. Seçilmiç əsərləri [Text] / A.İ Kuprin ; tərc. İ. Yaqubov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 312 səh.

Kərim, Əli. Seçilmiş əsərləri. [Text] / Ə. Kərim ; red. P. Əlioğlu , 2004. - 336 səh.

Kərimov, Kərim. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və Milli Oftalmologiyamız [Text] / K. Kərimov; red. A. Bayramova ; red. Ş. Hüseynova, 2009. - 104 səh.

Kərimzadə, Fərman. Seçilmiş əsərləri [Text] : 5 cilddə. I cild : Xudafərin körpüsü / red. Ə. Ələkbərli ; tərt. Q. Kərimzadə, 2002. - 390 səh. 


QL

Lermontov, Mixail. Seçilmiş. Əsərləri [Text] / M Lermontov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2008. - 520 səh

London, Cek. Seçilmiş əsərləri [Text] / C. London ; bur. məs. Ə. Güləliyev, 2005. - 512 səh.M

Marağayi, Zeynalabdin . İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası [Text] / Z. Marağayi ; tərc. H. Məmmədzadə ; tərc. H. Xoşginabı ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 456 səh.

Marağalı, Əhvədi. Cami- Cəm [Text] / Ə. Marağalı, 2004. - 288 səh.

Merime, Prosper. Seçilmiş əsərləri [Text] / P. Merime ; red. R. Ağayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 176 səh.

Mitskeviç, Adam. Seçilmiş əsərləri [Text] / A. Mitskeviç ; tərc. S. Rüstəmxanlı ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 240 səh.

Möcuz, Mirzə Əli. Seçilmiş əsərləri [Text] / M.Ə Möcuz ; tərt. Q. Məmmədli ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 216 səh.

Molla Cümə Əsərləri [Text] / Molla Cümə ; tərt., bur. məs. P. Əfəndiyev, red. H. İsmayılov, bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 648 səh.

Molla Nəsrəddin lətifələri [Text] / tərt. M. Təhmasib ; red. H. Araslı, 2004. - 304 səh.

Mopassan, Gi De. Hekayələr və novellalar [Text] / G.D Mopassan ; tərc.: İ. Şıxlı, H. Qocayev, 2006. - 176 səh.

Mumtaz, Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları [Text] / S. Mumtaz ; tərt. R. Tağıyev ; red. M. Adilov ; bur.məs. U. Rəhimoğlu, 2006. - 440 səh.

Musabəyov, İbrahim bəy. Neft və milyonlar səltənətində [Text] / İ. B. Musabəyov ; tərt. G. Məmmədov a ; , 2006. - 152 səh.

Müznib, Əlabbas. Seçilmiş əsərləri [Text] / Ə. Müznib ; tərt. İ. Ağayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2006. - 256 səh.

Mikayıl, Müşfiq. Seçilmiş əsərləri [Text] / M. Mikayıl ; red., tərt. G. Hüseynoğlu, 2004. - 352 səh.

Məmmədli, Qulam . İmzalar [Text] / Q. Məmmədli, 2010. - 145 səh.

Məmmədov, Qərib. Azərbaycan Respublikasının döövlət torpaq kadastrı; hüquqi, elmi və praktiki məsələləri. [Text] / Q. Məmmədov ; red. M. İ. Cəfərov, 2003. - 448 səh.

Məmmədquluzadə, Cəlil. 4 cilddə [Text]. I cild / red. V. Məmmədov ; tərt. İ. Həbibbəyli ; bur. məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 664 səh

Məmmədquluzadə, Cəlil. 4 cilddə [Text]. II cild : Felyetonlar və məqalələr / tərt. İ. Həbibbəyli ; red. V. Məmmədov, 2004. - 584  səh.

Məmmədquluzadə, Cəlil. Əsərləri [Text] : 4 cilddə. IIIcild : Felyetonlar və məqalələr / tərt. İ. Həbibbəyli ; red. V. Məmmədov ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 480 səh.

Məmmədquluzadə, Cəlil. Əsərləri [Text] : 4 cilddə. IV cild : Memuarlar, məqalələr, məktublar / tərt. İ. Həbibbəyli ; red. V. Məmmədov  ; bur.məsul Ə. Güləliyev, 2004. - 472 səh.

Mənsur Səməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; Tərtib edənlər: Ə.Hüseynov, T.Hüseynova, A.Abdullayev; [Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

Məsihi. Vərqa və Gülşa [Mətn] /Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.N

Nemanzadə Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ömər Faiq Nemanzadə; Tərtib edəni, ön sözün və izahların müəllifi. Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.

Novruz bayramı ensiklopediyası [Text] / tərt. T. Babayev ; red. M. Qasımlı ; bur.məs. Ə. Guləliyev , 2008. - 208 səh. 

Novruz, Cabir. Ö qoru xalqım [Text] : şerlər və poemalar / C. Novruz, 2002. - 352 səh.

Nəbati Seyid Əbülqasim. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Seyid Əbülqasım Nəbati; Tərtib edən. Əbülfəzl Hüseyni; Ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 216 s.

Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N. Nərimanov; red. R.Mehdiyev; tərt. edən və ön sözün müəl. T.Əhmədov.- B.: Lider, 2004.- 496 s.

Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild. /İmadəddin Nəsimi; Tərt. еd. Həmid Аraslı; Red. və lüğətin müəllifi: Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.- 336 s.

Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /İmadəddin Nəsimi; tərt. еd. Həmid Аraslı; red. və lüğətin müəl. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.- 376 s.

Nəvai Əlişir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əlişir Nəvai; tərc. ed. Əlağa Vahid, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Rahim və b.; ön sözün i. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.- 424 s.

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.- 216 s. 

O


 


P

Pompeyev, Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində / Y. A. Pompeyev; tərc. Z. Mustafayev; red. İ. Ö. Vəliyev. - Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996. - 160 s.

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: I cild: Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”; layihənin rəh. Ə. Qarayev; bur. məsul: S. Məmmədəliyeva, T. Mehdiyev, Ə. Vəliyev; tərt.: L. Məmmədova, M. Əhmədov; elmi məsl.: T. Əhmədov, Ə. Eyvazov. - Bakı: İdeal-Print, 2008.-506 s.

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: II cild: Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”; layihənin rəh. Ə. Qarayev; bur. məsul: S. Məmmədəliyeva, T. Mehdiyev, Ə. Vəliyev; tərt.: L. Məmmədova, M. Əhmədov; elmi məsl.: T. Əhmədov, Ə. Eyvazov. - Bakı: İdeal-Print, 2008.-568 s.

Pirquliyeva, Qənirə Əli qızı. Numizmatikanın əsasları /Q.Ə.Pirquliyeva; red. M.Ə.Seyfəddini; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Nafta-Press, 2009.- 168 s.

Pakrəvan, Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan: monoqrafiya /Ə.Pakrəvan; farscadan tərc. G.Cavanşir; red. İ.Ucaruh.- Bakı: Qanun, 2007.- 208 s.

Piriyeva, Sevil Allahverdi qızı. Ahıska türkləri Azərbaycanda: tarixi, sosial-mədəni həyatı: monoqrafiya 
/ S. A. Piriyeva; elmi red. Q. Cavadov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 264 s.

Piriyev, Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası / V. Piriyev; elmi red. N. M. Vəlixanlı.- B.: Müəllim, 2006.-84 s.R

Rəhimli, Əkrəm. Mübarizə burulğanlarında keçən ömür: Seyid Cəfər Pişəvəri: həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti / Ə. Rəhimli; elmi red.: Ş. Ə. Tağıyeva, C. P. Həsənli; red. M. Tağıoğlu. - Bakı: Nurlar NPM, 2009. - 400 s.

Rəhimov, Ə. C. 1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi / Ə. C. Rəhimov ; red.: M. Ə. İsmayılov, Z. B. Şıxlinski ; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. - Bakı : Azərb. SSR EA, 1962. - 212 s.

Rəhmanzadə, Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri : Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında: 1917-1930-cu illərin əvvəlləri: monoqrafiya / Ş. F. Rəhmanzadə ; elmi red. İ. S. Bağırova ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı : Aspoliqraf, 2008. - 376 s.

Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri/ tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 13 s.

 


S

Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Hacı Zeynalabdin Tağıyev / M. F. Süleymanov ; red. G. Ələkbər qızı. - Bakı : Gənclik, 1996. - 96 s. - (Azərbaycan milyonçuları).

Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Ağa Musa Nağıyev / M. F. Süleymanov ; red. G. Mehdiyeva. - Bakı : Gənclik, 1994. - 37,[4] s. : foto ; 19,7 sm. - (Azərbaycan milyonçuları).

Səlimzadə,  Mehdi  İldırım oğlu. Yerli özünüidarəetmə  hakimiyyətinin əsasları: nəzəri və praktik məsələlər /  M. İ. Səlimzadə .- Bakı: “Elm və təhsil” , 2010. -384 s.

Səlimzadə, Mehdi İldırım oğlu. Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar / M. İ. Səlimzadə, Q. Xəlilov .-  Bakı: “Elm və təhsil”, 2010. - 132 s..

Soyqırım cinayəti (Beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər, müraciətlər və şərhlər toplusu) / bur. məsul N. Abdullayev; red. H. İsgəndərov.- Бакы: CBS Poliqrafiya, 2010.- 87 s.

Sabiroğlu, Natiq. Qloballaşma və xarici investisiyalar / N. Sabiroğlu.-Bakı: “CBS” poliqrafiya, 2006.- 288 s.

Sadıqov, Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən /S.H.Sadıqov; elmi red. K.Muxtarov; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı, 1995.- 144 s.

Sərdarov, Zakir Həsən oğlu. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz / Z.H. Sərdarov; bur. məsul R.Məhərrəmov; elmi red. H.Həsənov.- Bakı: Çinar-Çap, 2008. - 166,[12] s.: rəngli foto.

Seyidzade, Dilara. Önemli politik yaşamdan esintiler /D. Seyidzade; terc. S. Mehmedova ; tert. N. Ibrahimov.- Baku: Azerbaycan, 1994.- 32 s.- türk dilində.

 


Ş

Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı= Шуша - древний край Азербайджана = Shusha - old Azerbaijan land // lay. rəhbəri D. Musayev .- Бакы, 2009.- 41 s.

Şahhüseynova, Sevinc Asif qızı. Etika: dərslik / S. A. Şahhüseynova; red. H. Rzaquliyeva. - Bakı: n. y., 2009. - 160 s.

Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində: monoqrafiya /Z.Ə.Şahverdiyev; elmi red. İ.M.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2008.- 264,[10] s.: il., xəritə, cədvəl, rəngli foto.

Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə /Z.Ə.Şahverdiyev, İ.Ə.Zeynalov; elmi red.: H. Həşimli, B. Zeynalov.- Bakı: Qismət, 2002.- 168 s.

Şükürova, Esmira Seyfəl qızı. Azərbaycan xalça sənətinin Kamili / E. S. Şükürova; elmi red.: A. Dadaşov, T. Əhmədov; red. Z. Abdullayeva.- B.: Altun kitab, 2006.- 128 s.


T

Topçubaşov, Əlimәrdanbәy. Paris mәktubları: Azәrbaycan Xalq Cümһuriyyәti Sülһ Nümayәndә heyәti sәdrinin Azәrbaycan Hökumәtinә mәlumatları: mart 1919 - noyabr 1919 /Ә.Topçubaşov; tәrc., tәrt. V.Quliyev, red. Ә.Һәsәnov.- Bakı: Azәrnәşr, 1998.- 119 s.
U

Ulutürk, Xəlil Rza. Lefortovo zindanında / X. R. Ulutürk; red., ön söz. müəl. Ə. B. Əsgərli, tərt. F. Ulutürk. - Bakı : Çinar-Çap, 2006. - 482 s.


V

Vahidov, Fazil. Sosiologiya: dərs vəsaiti / F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev; elmi red. İ. Ə. Rüstəmov. - Bakı: Təknur MMC, 2008. - 334 s.

Vəliyev, İsmayıl Ömər oğlu. Qara gündəlik: 1990-cı il 20 yanvar hadisələri / İ. Ö. Vəliyev; red. H. Sadıqova. - Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997. - 136 s.

Vəlixanlı, Nailə Məmmədəli qızı. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək: VII-XII əsrlər /N.M.Vəlixanlı; elmi red. Y.M.Mahmudov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.

Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı / AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; tərt. N. Mustafa; elmi red. E. Məhərrəmov.- B.: Təhsil, 2006.- 92 s.


Y

Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan legionerləri: monoqrafiya / N. Q. Yaqublu; elmi məs.: R. Abutalıbov, M. A. Teymur. - Bakı : Çıraq, 2005.- 336 s.

Yusifov E.F. Hirkan biosfer rezervatı / E.F. Yusifov, V.C. Hacıyev; elmi red.: R.K. Əsgərova,  V.V. Atamov .- Bakı: «El- ALliance», 2004.- 168 s.

Yusifov, Elman. Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri / E. Yusifov, N. İsayeva, F. Əsgərov; baş red. V. C. Hacıyev; elmi red. A. Əliyev . - Bakı : Nurlar NPM, 2007. - 424 s.

Yaqubov, Şakir Hənifə oğlu. Mən şahidəm ki… Qara yanvar: əvvəl və sonra / Ş. H. Yaqubov; red. B. Abbaszadə. - Bakı: “Azərbaycan”  nəşriyyatı, 1992. - 64 s.

 


 Z

Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il = Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и Азербайджанского Национального Совета 1918 г. / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ; məsul red., müqəd. müəl. A. Ə. Paşayev. - Bakı : Adiloğlu, 2006. - 216 s.

Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixinə yeni baxış / M. P. Zülfüqarlı; red. Ə. Əliyev. - Bakı : Təhsil NPM, 2007. - 90 s.

 

Bookmark and Share

Azərbaycan Ədəbiyyətinin Virtual Kitabxanasi

azl

Heydar Aliyev2

Logomix

Bizi "Facebook"-da izləyin!

FacebookFacebookg5

212850

  • Cari Aktiv istifadəçi4
  • Aktiv qonaqlar indi4
  • Qeydiyyatlı Aktiv0
  • Bugünkü unikal ziyarətlər93
  • Dünənki unikal ziyarətlər85
  • Bu həftəki ziyarətlər530
  • Əvvəlki həftə ziyarətlər593
  • Ümumi məqalələr47
  • Bu həftəki yeni məqalələr0